Med ett landsbygdsstöd från Leader Hälsingebygden öppnar vi naturen runt Nianfors för dig som är intresserad av bygdens historia, natur och kultur. Sommaren 2014 har varit intensiv och nu kan vi redovisa en del av resultatet. Skyltar har nu tagits fram med hjälp av BOP AB i Hudiksvall och tillverkats av miljövänligt material. De monteras på stolpar av lärkträd som avverkats i Nianfors och sätts upp på ett 20-tal intressanta platser i naturen. Skyltarna innehåller historiska texter, kartor och beskrivningar. Gamla kartor som visar hur kolare och familjejordbrukare fick sina lotter fördelade har hämtats från Lantmäteriet i Gävleborg. Under året har vi också bland annat öppnat stigar, underlättat framkomligheten i branter och diken, bland annan genom att bygga ett 40-tal broar. Sommaren 2015 hoppas vi att just du tar möjligheten till en historisk vandring i omgivningen kring Nianfors Naturligtvis.


Läs mer under fliken: Leaderprojekt