Med Leaderstöd öppnar vi historien om Nianfors

Landsbygdsprojektet Nianfors Naturligtvis vill visa upp Nianfors och bygdens historia på sätt som ökar möjligheterna att locka nya besökare till området. Detta skall göras bland annat genom bättre tillgängligheten, skyltning och informationstavlor om bygdens historiska skatter, såsom finnboställen, kolbottnar med mera.

Målet är att få bygden mer känd, kanske till och med locka besökare som vill bosätta sig här permanent eller som sommargäst. Vi vill skapa en bas i utbildningssyfte för exempelvis gymnasieelever för att bredda kunskaperna om natur och bygdens historia, genom upplevelser i verkligheten. I framtiden skall projektet även bli digitalt tillgängligt genom en så kallad virtuell vandring och audioguidning.

Bakgrund

Med Nianfors avses den kapellförsamling som bildades 1797 och som blev egen kommun på 1870-talet fram till 1952 då kommunen slogs samman med Njutångers kommun.  Bygden ligger vid vattendelaren mellan havet i öster och Ljusnan i väster och består av stora skogsområden med höga branta berg. Den egentliga vattendelaren ligger omedelbart väster om sjön Lill-Nien. Bygden delas av Niansjöarna i väst – östlig riktning. Sjöarna är källflöde till Nianån som mynnar ut i Njutångersfjärden.

Idag upplevs området som en idyllisk oas med vattnet och de höga branta bergen i norr och söder och det lilla samhället med sin kyrka. Det är inte mycket som idag påminner om att det har bott cirka 400 människor och som arbetat med sina små jordbruk och i skogen.   

Värt att bevara

Nianfors by med omgivande natur bär på en lång och intressant historia. Här finns fantastisk fauna och flora, vatten, skogar, berg och dalar i såväl brukad som orörd mark. En natur värd att bevara. Vår unga förening Nianfors Naturligtvis består av såväl lokala vänner som medlemmar från storstad och landsbygd på andra håll i Sverige. Alla med en speciell känsla för Nianfors. Föreningens syfte är att få så många som möjligt intresserade av vår kultur- och närmiljö.

Föreningen har hittills lagt ner mycket arbete på att utveckla kultur- och naturstigar runt Nianfors med omnejd. Man röjer och öppnar upp leder och bygger broar, vilket sköts helt ideellt. Hittills har det byggts 40 broar varav den längsta är 11 meter.Vi jobbar vidare med att exempelvis utveckla miljön längs den vackra och fiskrika Nianån. Vi önskar bland annat återuppbygga den gamla dammen från sågverksepoken för att skapa en vattenspegel intill det gamla industriområdet och mycket annat.

Populära arrangemang

Bland våra officiella arrangemang kan nämnas öppen Scen med kolbullar, majbrasa, gökotta, kurser i betonggjutning, upptäcktsvandringar och mycket mer. Vi är också mycket lyhörda och är alltid öppna för förslag från våra medlemmar.

Föreningen arrangerar även inomhusaktiviteter efter att vi fått möjlighet att utnyttja den gamla skolan mitt i byn, som nu är navet i vår verksamhet.  Här är öppet hus varje onsdagskväll. Ibland bara med en kopp kaffe och en pratstund, ibland också temakvällar med filmvisning, musikunderhållning med mera. Följ oss gärna på vår hemsida www.nianforsnaturligtvis.se  Där kan ni läsa vår blogg, om aktualiteter, händelser, arrangemang och se fantastiska bilder från vår omgivning.

En av många spännande utsiktsplatser i Nianfors med omnejd