Syftet med föreningen Nianfors Naturligtvis 
är att få så många som möjligt, från när och fjärran, så intresserade av vår bys kultur- och närmiljö att man vill komma tillbaka, njuta och hämta kraft i sköna nära-naturen-upplevelser ...

     ...OCH VI SKA GÖRA DET GENOM ATT:

·          utveckla kultur- och naturstigar med beskrivningar och berättelser runt Nianfors med omnejd  (plastade info.tavlor)

 

·          utveckla miljön utefter Nianån, t.ex. genom att återställa en gammal dammlucka för att skapa en vacker vattenspegel i åns utlopp från Finnsjön, bygga broar över ån, så att man obehindrat kan promenera eller fiska.Att skapa vattenspegel får vänta tills beslut har tagits angående planerna på att lägga ner kraftverket i Sofieholm. Om planerna blir verklighet kommer vandringshinder att undanröjas ovh det kan bli fri vandringsvägar för öringen upp till Nianfors.

 

·          skapa möjligheter till inomhusaktiviteter, exempelvis;  café, bas för utflykter, skidspårsstart och -mål

 

·          skapa promenadstigar till och från Nianfors by mot skog och berg

 

·          

 

·          ordna ett bibliotek med böcker och talböcker

 

·          bilda nätverk av intresserade och engagerade personer via Facebook och denna hemsida

 

·          sträva efter kontinuitet av aktiviteter som får besökare att återkomma till Nianfors med omnejd.

 

        Exempel på aktiviteter
Öppen scen, majbrasa, lusseglögg, lyskväll, midsommarfirande, gökotta/fågelskådning (Nianforsskogarna har ett rikt fågelliv, inte minst trevliga ugglor), svamputflykter,  mm. 

 

Röjning av sly och ris har påbörjats från Nianfors by och västerut. Det här blir "Byvägen", en vandringsled mot spännande naturmål.