21. nov, 2012

Seger

De två prospekteringstillstånden för uran som ett antal år har legat som en blöt filt över

Nianfors har den 17/11 gått ut och inga nya har inlämnats hos Bergsstaten.

Den kamp som har förts har satt Nianfors på kartan och visat att vi tar strid för vårt

livsrum, vår miljö och för kommande generationer.

Karl-Gunnar Karlsson

ordf Nej till uran i Nianfors