4. okt, 2012

Nivåangivelse för dämning av Finnsjön och Stornien

I vårt arbete att lyfta fram bygdens historia kommer här ett nytt bidrag.
Ankaret på bilden, Iggesunds Bruks krönta ankare, utgör här den högsta tillåtna dämningsnivån vid flottningen i Nianån.
Tack vare det stora intresset för historien hos en av våra
framlidna bybor, Per Yngve Yngvesson hittades den gamla märkningen på en av de stora stenar som finns på Majsabergets strand. På den plana yta som huggits i stenen har ankaret mejslats in och därefter rödfärgats. Tidens tand och vädrets makter har så gott som osynliggjort märket, men nu lyser det klart igen. Ankarets spets pekade ut nivån.
Det stämmer mycket väl med dagens tillåtna nivå.