5. aug, 2012

Gammal stensatt vägtrumma Sågbäcken,Niarne

Vi har för avsikt att röja fram några bra exempel på kvalitetsarbeten utförda med enkla redskap i en svunnen tid.