5. aug, 2012

Utsikt från Ängaåsen ,Enånger 200möh

För att kunna ta en titt på fin soluppgång har vi ägnat en hel dag
åt klättring på bla Ängaåsen i Enånger.Det gav bra utdelning inte bara vad gäller utsikten det fanns en hel del annat intressant att
titta på.Hällmarkerna bjöd på stort antal gammeltallar och
torrakor. En givande tur som visat på nya utflyktsmål.