24. apr, 2012

Det börjar röra sig

Vid styrelsemötet måndagen den 23 april fortsatte vår planering för att snarast komma igång med aktiviteter för våra medlemmar. Konstaterade att starten med att röja vandringsleder tillfälligt avbrutits efter de senaste snöfallen som gjort delar av marken både vattensjuk och svår att bearbeta. Men här gör vi periodiska insatser så snart marken torkat upp. Vi väntar också på att Holmen kommer och hämtar de träd/timmer som fortfarande blockerar vårt huvudstråk efter Dagmars härjningar.

Vi försöker ha ett första medlemsmöte så snart som möjligt, datum dock inte fastställt. Redan nu måste vi också börja planera "Öppen scen" som vi arrangerar den 16/6. Artister och andra scenmänniskor ska bokas, inköp för förtäring beräknas. Inte minst till de världsberömda kolbullarna som då står på menyn.

Så...det börjar röra på sig i Nianfors Naturligtvis!