20. apr, 2012

"Strandvägen" snyggas till.

Från röjardagen. Kerstin och Stig tog ansvar för att snygga upp "Strandvägen" vid Finnsjöns strandkant.