20. jun, 2014

Lillvallen-Prästvallen

Vi har gått Lillvallen-Prästvallen för att kolla framkomligheten.Ett större antal hinder har

tagits bort,några vindfällen återstår.Det fattas rätt så mycket när det gäller färgmarkering.

På två ställen finns det en hel del körskador,men det blir nog bra till slut.

 

 Anita och KG